top of page
56af5df1a81ccf191fe20ef9_Midlaser karusell 2.jpg

MEDICINSK LASER

Medicinsk Laser är en smärtfri behandlingsmetod som minskar smärta, inflammation och stimulerar läkning. Medicinsk Laser är applicerbar på bl.a. akuta skador, överbelastningsskador, kroniska tillstånd och idrottsskador.


För att nämna några Tennisarmbåge, Ryggskott, Diskbråck, Golfarmbåge, Ledinflammation, Lumbago, Löparknä, Whiplash, Stukningar och Muskelbristningar. 

Det som gör Laserljuset unikt är att det består av en och samma våglängd som gör att den kan tränga djupare ner i vävnader än t.ex. LED.

Medicinsk Laser: Text

INFO OM MEDICINSK LASER

Medicinsk Laser: Text

MEDICINSK LASERBEHANDLING

Medicinsk laserbehandling, Low Level Laser Therapy (LLLT) är en väl beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960 talet. Över 40 års forskning inom området laserljus visar att metoden framgångsrikt kan användas för att minska smärta och främja läkning. Laser som behandlingsmetod används inom flera olika områden.

VAD BEHANDLAS MED MEDICINSK LASER PÅ VÅR KLINIK?

Medicinsk laser används vid ledvärk, nack- och ryggvärk, senbesvär, knä artros, reumatism, muskelvärk, axelsmärta och akuta muskel och senskador. Vi använder oss av olika Svensktillverkade medicinska lasrar från Irradia. 


Positiva effekter finns uppmätta på rörlighet och livskvalitet i flera studier. De flesta inflammatoriska tillstånd är lämpliga att laserbehandla p.g.a. laserns förmåga att reducera inflammationer. Detta är en av få metoder som kan används vid akuta skador i muskler och senor för att påskynda läkning och minska inflammationer. Metoden kan även kombineras med andra behandlingsformer som bland annat stötvågsbehandling, massage och kiropraktik samt träning.


EVIDENS

Idag är evidensläget för medicinsk laserbehandling bra för många tillstånd. Mer information om forskning kring medicinsk laser behandling finns bland annat publicerat på PubMed. Vi rekommenderar då att söka på LLLT + indikation. För närvarande finns över 4500 publicerade laserstudier. Det finns även en rapport om LLLT vid nacksmärta från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).

VAD HÄNDER I KROPPEN NÄR DU FÅR BEHANDLING?

Den våglängden som används vid medicinsk laser påverkar lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, t.ex. endorfiner och prostaglandiner som bland annat påverkar smärttillstånd. Detta är en metod som påverkar och stimulerar kroppens självläkningsförmåga.


HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Vid första besöket kommer du få att få beskriva sjukdomsförloppet och därefter undersöks skadan. Baserat på detta gör vi gemensamt upp en behandligsplan.
Undersökning och behandling utförs av Sara Knutsson som är medicinsk massageterapeut och certifierad medicinsk laserterapeut.
Den del av kroppen som behandlas belyses med en prob (munstycke) som levererar laserljus. Apparaten ställs in beroende på vilket symtom och område som ska behandlas. Behandlingen tar vanligtvis mellan 15-25 minuter beroende på hur många områden som behandlas vid varje behandlingstillfälle.
Behandlingen är normalt smärtfri, men ibland kan laserljuset ge ett lätt obehag, ofta beskrivet som en stickande känsla. 

Behandlingen kombineras i de flesta fall med massage.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR KRÄVS?

Vid akuta symtom rekommenderas 3-6 behandlar följt av en utvärdering men för långvariga besvär rekommenderas fler behandlingar under en längre tid. Medicinsk laserbehandling kan även vara ett komplement till medicinsk behandling av artros och reumatism. En del med artros väljer att få laserbehandling regelbundet då detta upplevs som ett sätt att minska symtomen.

RISKER OCH BIVERKNINGAR

Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad behandlingsmetod, den är biverkningsfri och metoden saknar inrapporterade skador. 
I stort sett alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva eftersom de är ett tecken på att behandlingen gett effekt. Reaktionerna uppkommer oftast inom 24 timmar.
De behandlingsreaktioner som förekommer är kortvarig värkreaktion eller tillfällig trötthet som kan bero på att läkningseffekten har satts igång.

Medicinsk Laser: Text
Medicinsk Laser: Text
Medicinsk Laser: Text
bottom of page