top of page
Head Massage

MEDICINSK MASSAGE

Som utbildad medicinsk massageterapeut använder jag mig av ett flertal olika tekniker för att behandla olika tillstånd i rörelseapparaten. Jag anpassar mig efter dina önskemål och behov samtidigt som jag använder min kunskap och erfarenhet för att ge dig så bra hjälp som möjligt.

Dessa olika behandlingsmedoder kan ingå i en medicinsk massage behandling:

IDROTTSMASSAGE

Idrottsmassage handlar framförallt att om att påskynda återhämtningen efter hård träning eller tävling. Men metoden fungerar också mycket bra för att mjuka upp muskler som stelnat till av stillasittande eller monotont arbete som t.ex. kontorsjobb eller monteringsarbete.

SVENSK KLASSISK MASSAGE

Svensk massage är muskelbehandling som kan användas för båda generell avslappning med även i behandlande syfte. Denna typ av massage handlar framförallt om att skapa avslappning och en skön stund

REVOLVING®
Revolving är djupgående och skön massage som påverkar den djupa muskulaturen, faschian (bindväven) och andningen. Denna massagemetod syftar till att verka uttänjande på fascian (bindväven) som omsluter kroppens muskelgrupper, exempelvis då den har blivit förkortad på grund av felställningar eller operationsärr. Den utförs med mycket tryck och långa, långsamma rörelser där fascians elasticitet bestämmer hastigheten

MEDICINSK MASSAGETERAPI

Medicinsk massageterapi är både förebyggande, friskvårdande och rehabiliterande. Denna typ av massage behandlar specifika skador och besvär samt även långvariga smärtproblem. 

KÄKLEDSMUSKELBEHANDLING

Käkleden är en av kroppens allra viktigaste leder, kanske den viktigaste.

Käkledsmuskelbehandling är en effektiv metod att med olika massagetekniker påverka spänningar i käkledsmusklerna. Dessa spänningar har oftast sitt ursprung i ett yttre trauma eller mental och emotionell stress eller bettfel/tandreglering. Spänningar i käkledsmusklerna kan även bidra till smärta i nacken och låsningar i nackkotorna.

MEDICINSK LASER
Medicinsk Laser är en smärtfri behandlingsmetod som minskar smärta, inflammation och stimulerar läkning. Medicinsk Laser är applicerbar på bl.a. akuta skador, överbelastningsskador, kroniska tillstånd och idrottsskador.

KOPPNING 

Koppning av bindväven ger en kraftfull cirkulationsökning och utrensning av slaggprodukter. Syftet är att få igång cirkulationen i bindväven där fettceller och slaggprodukter finns.

Koppning ges här som ett komplement och hjälpmedel till massagebehandlingar.


PRT
PRT(Positional Release Techniques) är en osteopatisk teknik, en vilolägesbehandling och en mjuk behandlingsform. Smärttillstånd, rörelseinskränkningar, kramp och dysfunktioner i rörelseapparaten är exempel på tillstånd där metoden kan vara en lämplig behandlingsmetod.

TRIGGEPUNKTSBEHANDLING

​Utförs med hjälp av muskelpressur som löser muskelspänningar, mjukar upp kontrakturer samt lindrar smärta eller ömhet i muskler och dess bindväv. Utförs med ett konstant tryck på en spänd punkt i en muskel. En triggerpunkt är ett smärtsamt område i en muskel som kan smärta lokalt eller utlösa en utstrålande refererande smärta till ett annat område.

KAT

KAT (Kontraktion, avslappning, töjning) Då en muskel precis har varit anspänd så blir avslappningen större. Muskeln antas då vara mer töjbar

STRETCHING

Stretching - är en handling medvetet utförd i syfte att förlänga muskler, generellt öka välbehag och smidighet

Medicinsk Massage: Text

Förväntningar efter behandling

Efter behandingen kan du förvänta dig att det känns "lättare" i kroppen, ofta har hållningen blivit mer upprätt och det kan vara lättare att dra ett djupt andetag. Det är vanligt att bli lite extra trött på eftermiddagen eller kvällen efter behandlingen vilket är naturligt då kroppen släpper spänningar under behandlingen, det bästa är om du har möjlighet att följa signalerna och ta en tidig kväll.

Behandlingsreaktioner

I en del fall kan det uppstå en så kallad behandlingsreaktion samma dag eller dagen efter en behandling som oftast yttrar sig som en känsla av ömhet eller träningsvärk i något behandlat område. Dessa reaktioner är helt normala och visar på att kroppen blivit påverkad på ett ovant sätt.

Medicinsk Massage: Tjänster
bottom of page