top of page

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss.

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018, förtydligar vi vilka rättigheter du har samt informerar hur och varför vi sparar en del uppgifter om dig.

Vi har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

Har du frågor om Entreprenör Sara Knutssons personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter som kund kontaktar du oss på info@sarafriskvardskonsulent.se

Personuppgiftsansvarig:

Entreprenör Sara Knutsson

Org.nr.:911117-4802

Adress: Sörtuna Backe 2, 61995 Västerljung

E-post: info@sarafriskvardskonsulent.se

Telefon: 073-555 81 06

Information vi samlar om dig:

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, bokar behandlingar, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller vid andra kontakter med oss.Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

  • Personinformation: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer.

  • Historisk information: Journalanteckningar, köphistorik, bokningshistorik

  • Varor och tjänster: du köpt och detaljer kring dessa.

Varför vi behandlar dina personuppgifter:

När du nyttjar våra behandlingar/tjänster, exempelvis massage, medicinks laser eller HMA kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska kunna utföra vårat uppdrag gentemot dig som kund detta gäller båda administrativt och praktiskt och för att hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunderna.

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Journalföring:

Det finns ingen lag på att vi massörer måste föra journal men enligt Etiska rådets riktlinjer, Kroppsterapeuternas förbund och försäkringsbolagets krav så rekommenderar dom det starkt. Både för din och vår säkerhet. Enligt Försäkringsavtalslagen ska journalen sparas 10 år innan preskriptionstiden är över om det har skett en behandlingsskada. Eftersom kund kan återkomma upp till 10 år efter behandling/skada, så finns argument för att informationen finns tillgänglig under denna tid. Journalföring sker i Kaddio och förvaras säkert på krypterade servrar och inloggning sker med en tvåstegsverifikation. 

Lagring:

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Hur vi skyddar dina personuppgifter:

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Med vem vi delar dina personuppgifter:

Vi delar inte dina personuppgifter.

Dina rättigheter:

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av, dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Personuppgiftspolicy: FAQ
bottom of page